Kezdőlap | Állásajánlatok | Kapcsolatfelvétel | Elérhetőségek


A munkaviszony alanyai:

A munkavégzésre irányuló jogviszonyok közül a legtipikusabb a munkaviszony, amely a munkavállaló és a munkáltató által kötött munkaszerződéssel jön létre.

Ki lehet munkavállaló?

Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte.
Ezen főszabály alól a következő kivételeket fogalmazza meg a jogszabály:

 • A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló akkor létesíthet munkaviszonyt, ha törvényes képviselője ehhez hozzájárulását adta.
 • tizenötödik életévét betöltött, általános iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló az iskolai szünet alatt létesíthet munkaviszonyt
 • a tanköteles fiatal munkavállaló a gyámhatóság engedélye alapján, meghatározott művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében foglalkoztatható

 • A munkavállalók között speciális helyet foglalnak el az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott, ún. alkalmi munkavállalók.
  Alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatható:

  1. az a természetes személy, aki munkavállaló lehet (lásd: 3), illetve
  2. A Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban álló külföldi.

  Alkalmi foglalkoztatásnak minősül, ha a munkáltató ugyanazzal a munkavállalóval naponta

  1. legfeljebb öt egymást követő naptári napig, és
  2. egy naptári hónapon belül legfeljebb tizenöt naptári napig, és
  3. egy naptári éven belül legfeljebb kilencven naptári napig munkaviszonyt létesít, és a munkavállalónak kifizetett munkabér (a továbbiakban: kifizetett munkadíj) egy munkában töltött naptári napra eső összege a kifizetett munkadíj első jövedelemsáv alsó határánál nem kevesebb és az utolsó jövedelemsáv felső határánál nem több.
  Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony öt egymást követő munkanapig egyidejűleg is létesíthető.
  A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszonyban.

  Ki lehet munkáltató?

  Munkáltató az lehet, aki jogképes.
  Jogképesnek tekintjük a magánszemélyt (pl. egyéni vállalkozó), a jogi személyt (pl. Kft) és ebből a szempontból a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságot is (pl. Bt.)

   

   
  Kezdőlap | Impresszum | Adatvédelem | Kapcsolatfelvétel

  ©2023. Minden jog fenntartva.